Chúng tôi cung cấp dịch vụ đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau về lò thu hồi nhiệt (HRSG)

HRST cung cấp các dịch vụ về lò thu hồi nhiệt khác nhau nhằm hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp và nhân viên vận hành lò hơi và Lò hơi thu hồi nhiệt trong nhà máy điện. Những kinh nghiệm về thiết kế lò hơi, thanh kiểm tra lò thu hồi nhiệt và nghiên cứu giải quyết nguyên nhân gốc rễgây sự cố tại nhà máy của HRST có thể hỗ trợ khách hànggiải quyết và phòng ngừa các sự cố có thể tái diễn gây những sự cố dừng máy hoặc các vấn đề về an toàn khi vân hành. Thiết kế lò hơi, thiết bị áp lực và bình áp lực, và những dịch vụ cải tiến của HRST được chứng nhận bởi Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (ASME) và Ủy ban Quốc gia Thanh tra Lò hơi và Bình áp lực (NBIC).