Các khóa học tại chỗ của chúng tôi được thiết kế riêng cho mô hình Lò hơi thu hồi nhiệt (HRSG) cụ thể của bạn. Chương trình đào tạo này rất phù hợp cho người dùng HRSG mới hay cho cả người dùng HRSG đã có kinh nghiệm. Thời gian đào tạo và nội dung của chương trình được lập theo sát với ngân sách và mục tiêu của bạn. Cho dù bạn đang cần đào tạo trong môi trường lớp học, hay đào tạo thực hành từng bước tại nhà máy, hoặc kết hợp cả hai hình thức đào tạo này, thì công ty HRST chính là giải pháp để đạt được những nhu cầu về đào tạo của bạn. Chúng tôi còn đưa vào những hình ảnh và bản vẽ Lò hơi thu hồi nhiệt của bạn và những vấn đề có thể xảy ra nhằm giúp bộ phận Vận hành & Bảo trì (O&M) của bạn có thể thực hiện bảo trì và cải tiến năng suất và độ an toàn của lò hơi.