We provide Field Services to support your boiler project

Are you planning to purchase a new HRSG and want to make sure the latest field experience is incorporated in to the specification? Are you building a combined cycle power plant and need help reviewing and approving the HRSG vendor drawings? Are you planning a major HRSG repair or upgrade? Do you need someone to review a contrator's boiler repair procedures? These are all examples where HRST, Inc. can provide Field Services to support your project.

Chuyên gia tư vấn  bảo trì kế hoạch dừng máy

Với những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm đặc biệt trong ngành như giám sán hàn, giám sát tư vấn sữa chữa tại công trường, gia công chế tạo, và các công tác lắp dựng lò thu hồi nhiệt (HRSG). chuyên gia tư vấn kỹ thuật của HRST sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn thực tiễn, kinh nghiệm cụ thể trong lĩnh vực lò hơi để giúp khách hàng hoàn thành kế hoạch bảo trì của mình . Mục tiêu của chúng tôi là kết hợp chuyên môn về lò hơi của mình và kỹ năng khéo léo của nhà thầu nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng khi thực hiện công tác bảo trì. Kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm sửa chữa thiết bị áp lực, sửa chữa vách lò và bảo ôn, sửa chữa chèn khí nóng, thay hệ thống chất xúc tác, nâng cấp/ cải tiến HRSG, và lắp dựng HRSG.

Cung cấp dự án xây dựng và chìa khóa trao tay

HRST sẽ hợp tác với các nhà thầu phụ đủ tiêu chuẩn lựa chọn để cung cấp dịch vụ dự án chìa khóa trao tay đầy đủ và thực hiện một dự án thông qua từng giai đoạn từ khái niệm đến hoạt động. HRST đã hoàn thành thành công vô số dự án cung cấp thiết kế, sản phẩm, và hỗ trợ kỹ thuật, và bây giờ với cài đặt bao gồm, khách hàng có quyền tự do tập trung nỗ lực của họ vào các nhu cầu khác trong khi HRST quản lý dự án từ đầu đến cuối.

Chuyên gia tư vấn kỹ thuật vệ sinh sâu ống trao đổi nhiệt

Chúng tôi có thể phân tích đánh giá thiết kế của HRSG và những đặc điểm gây tích tụ chất bẩn ở lá tản nhiệt của ống trao đổi nhiệt . Từ đó chúng tôi có thể phát triển những quy trình và chế tạo bộ dụng  cụ vệ sinh đặc biệt cho từng HRSG riêng biệt  nhằm loại bỏ chất bẩn tích tụ một cách hiệu quả. Các chuyên gia tư vấn kỹ thuật tại chỗ của chúng tôi sẽ giúp giám sát quá trình và chất lượng cho công tác vệ sinh này. chúng tôi có những đối tác cho công tác vệ sinh này tùy thuộc vào vị trí địa lý và yêu cầu của khách hàng.

Giám sát nhà cung cấp

 Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đánh nhà cung cấp nhằm giám sát tiến dộ của dự án. Dịch vụ này cũng bao gồm giám sát chất lượng gia công tại xưởng của nhà sản xuất, tiến độ của công tác gia công, hoặc hướng dẫ kỹ thuật cho nhà thầu phụ trong các công tác lắp đặtChuyên gia tư vấn lắp đặt

Bên cạnh việc cung cấp các bộ phận cải tiến cho lò thu hồi nhiệt, HRST còn cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật đi kèm. Với những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm sẽ hướng dẫn bộ phận lắp đặt chính xác nhất. Tư vấn kỹ thuật kịp thời nếu xẩy ra sự cố trong quá trình lắp đặt giúp hoàn thành tiến độ tránh những trường hợp kéo dài hoặc dừng máy khẩn cấp.

Đánh giá thiết kế và chi tiết kỹ thuật của lò hơi mới

Kinh nghiệm của chúng tôi có thể giúp khách hàng  mua và lắp đặt lò hơi mới mà áp dụng những lợi ích của kinh nghiệm thực tế mới nhất. Những sự cố được phát hiện trong những lần kiểm tra trước của các chuyên gia của HRST có thể được sử dụng để nêu lên nhu cầu cần thiết để các Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) thực hiện những cải tiến về thiết kế cho lò hơi thu hồi nhiệt mới của bạn.

Đặc điểm kỹ thuật nồi hơi mới và đánh giá thiết kế

Kinh nghiệm của chúng tôi có thể giúp bạn mua và cài đặt một nồi hơi mới bao gồm các lợi ích của các lĩnh vực mới nhất kinh nghiệm. Các vấn đề được tìm thấy trong quá khứ của chúng tôi kiểm tra có thể được sử dụng để làm nổi bật sự cần thiết cho OEM để thực hiện cải tiến thiết kế cho HRSG mới của bạn.

Đánh giá thiết kế và chi tiết kỹ thuật của lò hơi mới

Kinh nghiệm của chúng tôi có thể giúp khách hàng  mua và lắp đặt lò hơi mới mà áp dụng những lợi ích của kinh nghiệm thực tế mới nhất. Những sự cố được phát hiện trong những lần kiểm tra trước của các chuyên gia của HRST có thể được sử dụng để nêu lên nhu cầu cần thiết để các Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) thực hiện những cải tiến về thiết kế cho lò hơi thu hồi nhiệt mới của bạn.

“Chúng tôi đã chọn HRST hỗ trợ cho các công tác sữa chữa lò thu hồi nhiệt trong kỳ đại tu mùa xuân vừa qua. Dich vụ của HRST cũng được sử dụng trước đậy, và được đánh giá cao với những giá trị mang lại khi mà những sự cố ngoài dự tính của chúng tôi đươc phát hiện bởi HRST, ngay lập tức các chuyên viên kỹ thuật của HRST đã khuyến cáo kỹ thuật và giải pháp khắc phục các sự cố trên cùng với nhà thầu cảu chúng tôi. Họ rất thông thạo về thiết kế lò thu hồi nhiệt của chúng tôi và những vị trí có thể xẩy ra hư hỏng. Trong dự an thay thế hơn 300 co ông trên của LP Economiser, HRST đã có những hộ trợ tuyệt vời giúp nhà thầu của chúng tôi hoàn thành dự án an toàn, chất lượng và đúng tiến độ. Thêm vào đó, với đội ngũ chuyên gia thiết kế và phân tích kỹ thuật của HRST tại trụ sở chính cũng đã hỗ trợ hết mình giúp chuyên gia tư vấn kỹ thuật tại công trường của chúng tôi tự tin hoàn thành xuất sắc công việc của mình trong kỳ đại tu.
Danny Nichols, Giám sát Bảo trì,, Công ty NAES
“HRST provided engineering advice, direction and support for a tube plugging procedure in one of our facilities. We needed a reliable expert to provide us insight into the problem we were having and give us the confidence we needed to solve the problem the right way. HRST was fantastic in this capacity; we were very pleased with their contribution. HRST’s communication style was direct and right on the money. They have worked on several projects for us in the past and we were familiar with his approach. Thanks to HRST’s efforts, we were able to resolve this problem quickly and effectively. I am happy to recommend  HRST, Inc. to any facility with a similar need. We certainly plan on working with HRST, Inc. in the near future.”
Combine Cycle Cogen Florida