Bạn đang lên kế hoạch tạm dừng hoạt động hay sửa chữa tua bin hơi?

Tận dụng quy trình sản xuất tua bin hơi và chuyên gia sửa chữa Bryant Grant của chúng tôi. Bryan là một kỹ sư hệ thống lành nghề và một chuyên gia về tua bin hơi, người cung cấp dịch vụ giám định tua bin hơi cho bên thứ ba và tham vấn sửa chữa tại thực địa.

Bạn đang thắc mắc tua bin hơi của bạn có cần giám định hay không? Hãy đọc bài viết này để hiểu tầm quan trọng của việc bảo dưỡng định kỳ thường xuyên.

Dịch vụ tại chỗ

 • Giám định đường hơi và tham vấn sửa chữa
 • Chụp ảnh và lập tài liệu tình trạng bộ phận và đánh giá rủi ro kèm theo
 • Tư vấn lên kế hoạch sửa chữa sau khi giám định
 • Phân tích các hoạt động của nồi hơi và tác động của chúng lên tua bin
 • Đưa ra những lời khuyên vận hành để cải thiện và giám sát vòng đời của tua bin hơi

Tham vấn sửa chữa tua bin tại xưởng

 • Đánh giá kế hoạch sửa chữa và sự phù hợp các yêu cầu về chất lượng

Lợi ích khi hợp tác với HRST

 • Giám sát sửa chữa và giám định cuối cùng
 • Kiểm soát chất lượng sản xuất và sửa chữa
 • Quản lý sự không phù hợp trong sản xuất
 • Các tiêu chuẩn xưởng máy
 • Lên kế hoạch bảo dưỡng chủ động ngăn ngừa
 • Giảm thiểu rủi ro

Sử dụng mẫu sau đây để yêu cầu một tập giới thiệu: Giám định HRST

Các khách hàng của chúng tôi nói gì:

“Tua bin hơi của chúng tôi đã quá hạn một đợt tạm ngừng hoạt động quan trọng, nhưng chúng tôi quyết định trì hoãn thêm 1-2 năm nữa. Do đó chúng tôi muốn biết những yếu tố rủi ro trong việc trì hoãn này. Chúng tôi cũng cần một đánh giá tổng quát về các quy trình bảo dưỡng, vận hành và giám sát tua bin để tìm ra bất kỳ lỗ hổng nào có thể khiến tua bin của chúng tôi gặp rủi ro nhiều hơn. Chúng tôi đã thuê HRST để thực hiện Phân tích Vòng đời tua bin hơi của mình. Đầu tiên HRST phối hợp chặt chẽ với chúng tôi để xác định quy mô công việc cụ thể nhằm tập trung nghiên cứu những điểm quan ngại của chúng tôi. Sau đó HRST nghiên cứu từ xa một lượng lớn thông tin được cung cấp từ thực địa bao gồm các thông số tua bin, bản vẽ, lịch sử bảo dưỡng và các năng lực giám sát. Cuối cùng, HRST ghé thăm thực địa trong 2 ngày, và một chuyên gia tua bin từ HRST thực hiện giám định nội soi chuyên sâu tua bin và dành thời gian với đội ngũ vận hành của chúng tôi để tìm hiểu về các quy trình của chúng tôi. Sau đó HRST đã cung cấp một bản báo cáo chi tiết về những kết quả nghiên cứu. Báo cáo gồm một bản phân tích rất có giá trị về việc giám định nội soi, không những chỉ ra những khu vực hư hại trong tua bin mà còn giải thích những nguyên nhân gốc rễ có khả năng cao và đưa ra những đề xuất xử lý. HRST cũng vạch rõ một thiếu sót cụ thể trong hoạt động vận hành giảm tải của chúng tôi, điều góp phần tạo nên những điều kiện gây ra ăn mòn giọt nước trong giai đoạn cuối cùng của tua bin LP của chúng tôi. HRST đã phân tích nhiều giờ dữ liệu vận hành để cho thấy chính xác thời gian và bằng cách nào những điều kiện gây ăn mòn được tạo ra và cách chúng tôi thay đổi các quy trình để giúp ngăn chặn chúng.

Báo cáo của HRST đã cung cấp một đánh giá toàn diện về tua bin cũng như một nghiên cứu chi tiết về một số lĩnh vực quan ngại trọng yếu. Tôi thực sự khuyến nghị bất kỳ bên nào muốn đánh giá toàn diện tình trạng về tua bin hơi hay các hoạt động liên quan đến tua bin hơi của họ hãy thuê HRST.”

Daniel Lvov, Selkirk Cogen