Kể từ năm 1998, HRST, Inc. đã đi sâu vào các dịch vụ kỹ thuật và thiết kế sản phẩm cho các lò hơi thu hồi nhiệt (HRSG), nồi hơi nhiệt thải, và nồi hơi nhỏ hơn đốt bằng ga hay dầu trên toàn cầu. Bằng kinh nghiệm làm việc với hơn 250 nồi hơi hàng năm, HRST có thể cung cấp việc giám định chất lượng, phân tích, nâng cấp thiết kế, đào tạo nghiệp vụ và hơn thế nữa. Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và nhà thiết kế của chúng tôi cam kết giúp đỡ các khách hàng phòng tránh và giải quyết những vấn đề về nồi hơi. HRST, Inc. nỗ lực trở thành nhà cung cấp uy tín nhất trên thế giới về các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật liên quan đến nồi hơi và HRSG.