Các kỹ sư, nhà thiết kế và chuyên gia tư vấn kỹ thuật của HRST đã thực hiện kiểm tra và giải quyết rất nhiều vấn đề về lò hơi trong nhiều dự án thực tế mà chúng tôi đã làm. Giải pháp tối ưu được đưa ra là lắp đặt một thiết bị “nâng cấp về thiết kế” nhằm giải quyết những sự cố hoặc hỏng hóc sẽ lặp lại trong tương lai. Dưới đây là danh sách những sản phẩm cải tiến về thiết kế mà chúng tôi có thể mang lại để giúp khách hàng cải tiến lò thu hồi nhiệt của mình.

Thiết kế lòthu hồi nhiệt và bình áp lực, và những dịch vụ cải tiến của HRST được chứng thực bởi Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (ASME)Ủy ban Quốc gia Thanh tra Lò hơi và Bình áp lực (NBIC).

AccessDoors3

Cửa vào

GasFlowComponents1

Các bộ phận của dòng khí thoát

QuenchMaster1

Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ bằng khí QuenchMaster® của HRST

AdvisorForDuctRepair[1]

Nâng cấp hệ thống lớp đệm

PipePenSeals2

Chèn khí nóng (không cần cắt ống)

WebsitePic-002

Thiết bị áp lực