Một vấn đề thường xuyên xảy ra với bộ hâm nước của lò hơi thu hồi nhiệt (HRSG) là rò rỉ ống dẫn do nhiệt độ chênh lệch quá lớn giữa các ống trao đổi nhiệt liền kề. Những vấn đề thường xảy ra nữa là bộ hâm nước hoạt động dưới năng suất do dòng chảy rối và hiện tượng búa nước do hơi nước hoặc không khí bị mắc kẹt. Sự tăng giảm liên tụccủa HRSG càng làm tăng nguy cơ dẫn đến những vấn đề này.

ShockMaster

Bộ hâm nước ShockMaster® của HRST có bằng sáng chế sẽ giúp tránh được những vấn đề hay gặp phải này. Thiết kế của Bộ hâm nước ShockMaster cho phép dòng chảy đi lên đồng nhất qua các ống trao đổi nhiệt, dẫn đến nhiệt độ đồng nhất ở khắp các ô ống, tạo sức căng tối thiểu lên bộ phận chịu áp lực. Điều này dẫn đến hiệu suất tải nhẹ hiệu quả, và là lựa chọn cho các lò thu hồi nhiệt phải thay đổi tài liên tục. Ngoài ra, thiết kế của Bộ hâm nước ShockMaster còn cho phép xả khí hoàn toàn trước khi khởi động. Dòng khi đi lên qua ống dẫn và khả năng thông khí hoàn toàn giúp tránh được hiện tượng búa nước và dòng chạy rối. Thiết kế của Bộ hâm nước ShockMaster được hoàn thiện như một bộ thay thế bổ sung hoàn toàn mới hoặc nâng cấp với những lò hơi đã có sẵn.

Trường hợp điển hình áp dụng Bộ hâm nước ShockMaster® của HRST

Tổng quan:

Vào năm 2006, Giám đốc Dự án/Kỹ thuật của the City of  Medicine Hat, Alberta, Canada ông Ken MacKenzie bày tỏ sự thất vọng về độ đáng tin cậy của các bộ hâm nước của lò hơi thu hồi nhiệt (HRSG) với HRST, Inc. Lò thu hồi nhiệt của ông thường xuyên bị rò rỉ tại bộ hâm nóng và gây tồn thất rất lớn do dừng máy đột xuất. HRST đã thực hiện phân tích vấn đề và đưa ra khuyến nghị sử dụng một thiết kế mới hoàn toàn cho bộ hâm nước mà giải quyết được những khiếm khuyết của thiết kế bộ hâm nước truyền thống.

Giải pháp:

Thiết kế mới này, có tên là ShockMaster, trực tiếp giải quyết những khiếm khuyết mà tồn tại cùng với thiết kế truyền thống vốn gây khó khăn cho bộ hâm nước nhiều thập niên. Ban đầu, chỉ có một bộ hâm nước ShockMaster được lắp đặt thử. Và thiết kế mới này đã chứng minh được tính hiệu quả khi giải quyết được vấn đề.The City of Medicine Hat đã đặt hàng để lắp đặt thêm ba bộ hâm nước ShockMaster. Một bộ thứ năm đã được đặt thêm sau đó để bổ sung cho một lò hơi thu hồi nhiệt mới.

Kết quả:

HRST, Inc. đã giải quyết được một vấn đề về thiết kế nan giải cho The City of Medicine Hat; là giải pháp có thể mang lợi cho bất cứ nhà máy năng lượng nào khác. Ông Ken MacKenzie, Giám đốc Dự án/Kỹ thuật của The City of Medicine Hat bảy tỏ sự hài lòng không thể giấu được về ShockMaster. “Là một nhà máy, chúng tôi đã gặp phải khó khăn lớn đối với thiết kế truyền thống của bộ hâm nước. HRST, Inc. đã phân tích vấn đề và đưa ra được một thiết kế bộ hâm nước mới mang tính cách mạng giúp giải quyết được các vấn đề về chi phí bộ hâm nước không cần thiết và chi phí do ngưng cấp điện cho nhà máy của chúng tôi. Tôi sẽ giới thiệu giải pháp này cho bất cứ nhà máy nhiệt điện nào có nhu cầu tương tự. Giải pháp này thực sự hiệu quả…hàng ngày chúng tôi đều có thể nhận ra được sự hiểu quả đó.”

Yêu cầu tài liệu giới thiệu này

 

Phiếu liên hệ

ShockMaster® là nhãn hiệu đã đăng ký của HRST, Inc.
Bộ hâm nước ShockMaster® của HRST, Bằng sáng chế do Hoa Kỳ cấp số 7,621,237.