HRSGs and power boilers utilize baffling, tube ties plus flow distribution plates and vanes to help direct gas flow through the heat transfer surfaces (tubes). If these components fail, boiler performance can decrease and pressure part damage can occur. The HRST team has found and repaired many problems with these components. We can design and supply the materials and drawings necessary to upgrade to a better arrangement.

GasBaffles1

Thanh chắn đổi hướng dòng khí nóng

 • Được thiết kế để lắp đặt chính xác và bao gồm chuyên gia hỗ trợ tư vấn kỹ thuật tại chỗ
 • Thanh chắn đổi hướng khí dạng cuộn bổ sung giúp giảm tối thiểu khí thoát ra
 • Phương pháp lắp đặt được thiết kế không gây hư hỏng ống trao đổi nhiệt
 • Dùng thanh chắn đổi hướng đúng giúp cải thiện năng suất, giảm rủi ro ăn mòn do dòng chảy (FAC) và gây quá nhiệt cho ống trao đổi nhiệt.

pic for brochure

Nâng cấp và bổ sung thanh chắn đổi dòng khí

 • Được thiết kế để lắp đặt chính xác và bao gồm sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn kỹ thuật tại chỗ
 • Thanh chắn đổi hướng khí nóng lắp đặt dạng cuộn bổ sung giúp giảm tối thiểu khí thoát ra từ các khe hở lớn giữa các module
 • Phương pháp lắp giá đỡ không gây hư hỏng ống trao đổi nhiệt
 • Dùng thanh chắn đổi hướng đúng giúp cải thiện năng suất và giảm rủi ro ăn mòn do dòng chảy và quá nhiệt ống

DSCN0576-tube ties repaired

Bổ sung giằng chống gió cho ống trao đổi nhiệt và trợ lực cho ống

 • Được thiết kế để chịu được hơi nóng và sự chảy rối
 • Làm giảm khoảng trống giữa các ống nhằm giảm thiểu sự rung lắc, nhưng vẫn cho phép sự giãn nở
 • Tăng bề mặt ổ trục giữa ống có màng chắn & giằng chống gió cho ống
 • Trên thực tiễn có thể tận dụng các bộ phận của giằng chống gió cho ống có sẵn
 • Bao gồm cả bản vẽ lắp đặt
 • Chuyên gia tư vấn kỹ thuật có mặt tại chỗ để hỗ trợ lắp đặt