Combustion turbine start-up and low load can damage HRSGs by high exhaust temperature and high attemperator spray water flow. High spray water flows can damage steam piping, superheaters, and reheaters. High turbine exhaust temperatures, especially those at or above 1200°F, can cause oxidation and creep damage to the HRSG inlet duct non-pressure part materials. These materials include liner plates, tube ties, flow distribution plates and gas baffles. This leads to costly repairs and unscheduled maintenance.
Việc khởi động tua-bin và hoạt động ở tải thấp có thể gây hư hại cho HRSG do nhiệt độ khói thoát  cao và dòng nước phun điều chỉnh nhiệt độ mạnh. Dòng nước phun mạnh có thể gây hư hại cho hệ thống ống hơi nước, bộ quá nhiệt, và bộ sấy lại. Nhiệt độ khí xả trong tua-bin cao, đặc biệt với nhiệt độ bằng hoặc trên 648,8 °C (1200°F), có thể gây ra sự ô-xy hóa và hư hại lớn đến những bộ phận không chịu áp lực của ống đưa nước vào HRSG. Những bộ phận này bao gồm đĩa tấm nệm, giằng chống gió cho ống, đĩa phân chia dòng chảy và thanh chắn đổi dòng khí. Điều này dẫn đến việc sửa chữa tốn kém và dừng máy bảo trì đột xuất.

QuenchMaster2

Bạn có thể chứng minh tính hiệu quả cho việc đầu tư bổ sung thêm này không? Hãy sử dụng chương trình tính toán lợi ích thu được trên nền web của chúng tôi để biết được thời gian bạn có thể thu hồi vốn đầu tư đã bỏ ra.

Với Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ bằng khí QuenchMaster® của HRST đã được cấp bằng sáng chế, thì những vấn đề này có thể tránh được. Hệ thống này cho phép hoạt động tải nhẹ an toàn bằng cách giảm bớt hoặc loại bỏ dòng nước phun điều chỉnh nhiệt độ của bộ quá nhiệt. Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, việc này giúp cho nhà máy vẫn có được sự tuân thủ phát điện với khối lượng giảm tải thêm được 10-20%. Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ bằng khí QuenchMaster của HRST cũng tránh được những vấn đề về kiểm soát nhiệt độ hơi nước của bộ hâm nóng và bộ quá nhiệt khi hoạt động tải thấp.

 

Dùng đường dẫn sau để yêu cầu tài liệu giới thiệu: Hệ thống QuenchMaster của HRST

 

HRST QuenchMaster® là nhãn hiệu đã đăng ký của HRST, Inc.
Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ bằng khí QuenchMaster® của HRST (HRST QuenchMaster® Air Attemperator) đã được cấp bằng sáng chế.d.